Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος – World Environment Day

2010-06-05

Author: Hans

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος έχει καθιερωθεί στις 5 Ιουνίου με σκοπό την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον προσελκύοντας την  προσοχή της πολιτείας και της  δημόσιας δράσης.

Tα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για την παγκόσμια αφύπνηση της περιβαλλοντικής συνείδησης γίνεται ολοένα και πιο έντονο. Η Vitaverde ταυτίζεται με την αξία αυτή και συμμετέχει ενεργά σε μια σειρά εκδηλώσεων του περιοδικού Parallaxi που περιλαμβάνει παρεμβάσεις στην πολη της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το διήμερο “Η Θεσαλλονίκη αλλιώς” που συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος κατά το οποίο θα πραγματοποιηθούν ποικίλου θέματος δράσης σε όλη την πόλη. Η Vitaverde θα ‘πρασινήσει’ το ιστορικό κτήριο της ΧΑΝΘ που θα αποτελέσει το “Παράθυρο στην πόλη”, το Σάββατο 5 Ιουνίου 2010 από τις 11:00 το πρωί.

World Environment Day is at the 5th of June and stimulates the environmental awareness, demanding political and public action.

The past few years,  interest in raising the world’s environmental awareness has increased. Vitaverde supports this initiative and actively participates in the event “A different Thessaloniki ” of Parallaxi magazine in the city of Thessaloniki. During the event “Window to the city” which is at the same day as World Environment Day, Vitaverde will turn  the historic building of YMCA Thessaloniki ‘GREEN’, Saturday, June 5, 2010 from 11:00 in the morning.