Escobar Bar Solun Moss art

  • Lokacija:
  • Godina izgradnje:
  • Površina:
  • Vreme izgradnje:
  • Solun, Grčka
  • 2017
  • 8 m2
  • 8 sati

Zeleni ‘oblaci’ od različitih moss materijala uklapaju se u jedinstveni arhitektonski dizajn Escobar kafića. Projekat je urađen u saradnji sa arhitektonskim biroom Urban Change. Moss art privlači pažnju kako prolaznika, tako i posetilaca prostora i postavljen je preko puta bara. Korišćene su tri vrste moss materijala ukombinovane kroz različite vizuelne nivoe iza dekorativne metalne mreže.

Moss art Escobar Thessaloniki
Moss art