Concept Cafe moss art ramovi

  • Lokacija:
  • Godina izgradnje:
  • Površina:
  • Vreme izgradnje:
  • Strumica, FYROM
  • 2016
  • 6 m2
  • 8 sati

Vertikalno postavljeni ramovi ukrašeni moss materijalom u enterijeru Concept cafe-a sigurno će vam privući pažnju dok uživate u svojoj kafi. U dizajnu ovog moss art-a kreirane su linije koje se prelivaju i nastavljaju od jednog rama do narednog iako između njih postoji određeno rastojanje. Samim tim ovaj element dizajna enterijera kreira osećaj potpunosti i beskonačnosti. Ceo prostor nosi notu toplote zbog prirodnih elementata i boje drveta, a zeleni detalji i različiti moss materijali korišćeni u ramovima upotpunjavaju atmosferu.

Concept cafe Strumica Moss art