Διαμόρφωση μικρού χώρου πρασίνου – A small park redesigned

2010-03-30

Author: Hans

Η περιοχή βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στις οδούς Παύλου Μελά και Π. Π. Γερμανού και περιβάλλεται από εμπορικά καταστήματα και χώρους διασκέδασης. Ο συγκεκριμένος δημόσιος χώρος πρασίνου έχει καθαρά αισθητική χρήση και έχει «υιοθετηθεί» από τον ιδιοκτήτη του μπαρ Local ο οποίος ανέθεσε την διαμόρφωσή του στη Vitaverde. Σκοπός αυτής της ενέργειας είναι η αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, ο εμπλουτισμός του αστικού τοπίου με πράσινο καθώς και η ενοποίηση των παρακείμενων  πεζοδρόμων.

The area is located in Thessaloniki’s city center at the crossroad of Pavlou Mela and P.P. Germanoy and is surrounded by shops and bars. This public green space’s main use is of aesthetical character and it has been “adopted” by the owner of the bar “Local” who asked Vitaverde to undertake the project. The purpose of this action is the aesthetic improvement of the region, enriching the urban green landscape and the integration of the surrounding sidewalks.

Η κεντρική ιδέα του σχεδιασμού είναι η τρισδιάστατη καμπύλη που εκτείνεται κατά μήκος των παρτεριών «σπάζοντας» την ορθογωνικότητά τους.  Η μία κεκλιμένη επιφάνεια της είναι καλυμμένη με εδαφοκαλυπτικά φυτά ενώ στην εσωτερική της ρέει νερό που φιλτράρει τους ήχους της πόλης δημιουργώντας ένα ευχάριστο περιβάλλον για τους χρήστες της περιοχής.  Τα άλλα μέρη του, είναι παρτέρια με εποχιακά και αρωματικά φυτά και επιφάνειες με χαλίκι που δημιουργούν έντονες χρωματικές αντιθέσεις.  Τα καθιστικά κατά μήκος του χώρου, δίνουν τη δυνατότητα ανάπαυσης στους χρήστες της περιοχής καθώς και στους περαστικούς .

The central idea in the design is the three-dimensional curve that runs along the flowerbeds “breaking” the rectangularity of the space. One slope is covered with plants and on the other slope the falling water filters the sounds of the city, creating a pleasant environment for the users. The other parts consist of a seasonal flower beds and aromatic plants as well as a gravel surface that create strong color contrasts. The concrete seats around the area enable users to rest and enjoy the area.