Κατασκευή κήπου σε εξέλιξη – Garden under construction 3

2010-04-06

Author: Hans

Στην επόμενη φάση έγινε το καλούπωμα και η σκυροδέτηση της βάσης για το πάτωμα, για τα σκαλάκια και τη ράμπα της εισόδου. Επίσης έγινε προεργασία για τη σχάρα αποροής που θα τοποθετηθεί κάτω από το ξύλινο δάπεδο.

During this phase of the landscaping the moulds for the patio, the stairs and the ramp are placed and they are filled with concrete. At the same time the drainage is further developed to carry away water under the deck.

 

Το καλούπωμα και η σκυροδέτηση για το κουζινάκι και για το καθιστικό έγινε σε επόμενο στάδιο και η κατασκευή τους ολοκληρώθηκε σταδιακά.

The moulds for the outdoor kitchen have to be placed with a lot of care for detail so the concrete base makes the further steps in its creation easy

Στο κουζινάκι υπήρχαν πολλές λεπτομέρειες που έπρεπε να γίνουν: χώρος για σχάρα, χώρος για ψυγείο, χώρος για φρυτέζα, χώρος για ντουλάπια, χώρος για συρτάρια.

The kitchen has a lot of details, like a built in barbeque, a deep-fat fryer, a fridge, cupboards and drawers.