Εξαρτήματα φροντίδας της λίμνης

2010-11-23

Author: Hans

Ακόμα και όταν η λίμνη σας είναι σωστά κατασκευασμένη  μπορεί να προκύψουν προβλήματα που διαταράσσουν την βιολογική της ισορροπία. Για το λόγο αυτό χρειάζεται φροντίδα με τα κατάλληλα μέσα τα οποία είναι: το φίλτρο, η αντλία, η μονάδα UV-C καθώς και διάφορα συνοδευτικά εξαρτήματα.

Η χρησιμότητα του φίλτρου (1) έγκειται στο γεγονός ότι αποτρέπει τη βρωμιά και αποσυνθέτει τα βλαβερά υπολείμματα με τη προσθήκη μικροοργανισμών που εγκαθίστανται στο εσωτερικό του.

Η αντλία (2) βοηθάει στην συνεχόμενη κυκλοφορία του νερού καθώς και στην αποστολή του στο φίλτρο, όπου και καθαρίζεται. Η συνεχόμενη ροή του νερού είναι απαραίτητη ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία διαφόρων βλαβερών μικροοργανισμών καθώς και για τον εμπλουτισμό του νερού με οξυγόνο.

Η μονάδα UV-C (3) παράγει υπεριώδη ακτινοβολία η οποία σκοτώνει τους παθογόνους μικροοργανισμούς όπως τα πράσινα άλγη και σε συνδυασμό με το φίλτρο διατηρεί κρυστάλλινο το νερό.

Ωστόσο, αν υπάρχουν πάρα πολλά ψάρια σχετικά με τον όγκο του νερού, θα πρέπει να εγκαταστήσετε επίσης έναν καταρράκτη, σιντριβάνι ή ένα σετ αερισμού (4). Οι φυσαλίδες αέρα δημιουργούν επιπλέον οξυγόνο και αφαιρούν τα επιβλαβή αέρια. Επίσης η χρησιμοποίηση ενός επιπλέοντα συλλέκτη (5) στην επιφάνεια του νερού της λίμνης την διατηρεί  χωρίς σκόνη και φύλλα τελειοποιώντας έτσι την όψη της.