Ποιοι είμαστε

Γιώργος Γκιργκιντιάν

Operations Manager

Ο Γιώργος έγινε μέλος της όμαδας Vita Verde ως Τεχνολόγος Γεωπόνος στα πρώτα χρόνια της εταιρείας. Συμμετείχε σε πολλά έργα στον τομέα της κατασκευής και της συντήρησης πρασίνου κι έτσι απέκτησε μεγάλη εμπειρία και γνώσεις στη διαχείριση και εκτέλεση των έργων για τους πελάτες μας. Ο Γιώργος έπαιζε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των καινούριων υπηρεσιών, από τους κατακόρυφους κήπους μέχρι και τη θεραπεία των φοινικοειδών. Τώρα είναι υπεύθυνος για την διαχείριση των συνεργείων κατασκευής και συντήρησης και χρησιμοποιεί τις γνώσεις του για την σωστή λειτουργεία των έργων. Ανταποκρίνεται ακόμα και σε πιο απαιτητικές ανάγκες των πελατών. Ο Γιώργος μιλάει ελληνικά, αγγλικά και ρωσικά το οποίο τον βοηθάει να επικοινωνεί με ευκολία με τους ντόπιους και διεθνείς πελάτες και προμηθευτές.