Το μπαλκόνι για χαλάρωση

  • Τοποθεσία:
  • Έτος κατασκευής:
  • Πυλαία, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
  • 2010

Περιγραφή του έργου

When it’s time for relaxation and enjoyment, can you think of a better place than your own balcony? You can turn your balcony into a stylish and practical place to spend moments of enjoyment. The design of this balcony on the third floor in Pylaia, Thessaloniki is modern and minimal. All the details are carefully selected to create a nice combination. The interesting decoration does not take much space and fits into the general style of the surrounding space. It is a place where you can be alone and enjoy your thoughts or organize a pleasant gathering, a quiet retreat from the fast way of life that everyone deserves.