Φυτά στον χώρο εργασίας – Plants at the workplace

2010-05-28

Author: Hans

Τα φυτά εσωτερικού χώρου είναι αναμφισβήτητα ένα πολύ σημαντικό  διακοσμητικό στοιχείο και όταν γίνεται ο κατάλληλος συνδυασμός φυτού και γλάστρας επιτυγχάνεται ένα άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα. Δεν είναι όμως αυτός ο μοναδικός λόγος που τοποθετούμε φυτά στον εσωτερικό χώρο. Έχει αποδειχθεί σε έρευνες ότι τα φυτά μειώνουν τα επίπεδα χημικών ενώσεων και απορροφούν έως και 90% των  ρύπων στον εσωτερικό χώρο.

Interior planting undoubtedly creates important decorative elements and when there’s a proper combination of plant and pot there is a perfect aesthetic effect. But this is not the only reason for interior planting. Several studies show that plants reduce the levels of chemicals and absorb up to 90% of pollutants indoors.

Στην εποχή μας περνάμε το 90% του χρόνου μας μέσα σε κτίρια και κλειστούς δομημένους χώρους,η ανάγκη λοιπόν για καλή ποιότητα της ατμόσφαιρας είναι απαραίτητη ενώ ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων περνά τη μισή του μέρα σε γραφεία. Τα φυτά στα γραφεία έχει αποδειχθεί ότι αυξάνουν το αίσθημα ευεξίας και καλής υγείας κατά πολύ και οι εργαζόμενοι τα θεωρούν ένα στοιχείο θετικής ενέργειας στο χώρο. Μειώνουν την αίσθηση του άγχους και επηρεάζουν θετικά τη συναισθηματική σταθερότητα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα προβλήματα υγείας λόγω ατμόσφαιρας να συμβαίνουν λιγότερο συχνά (μείωση κατα 30% κεφαλαλγιών και ερεθισμών στα μάτια). Έτσι μπορεί  και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα στην εργασία τόσο μέσω της μείωσης των προβλημάτων υγείας και αυξημένη αίσθηση ευεξίας. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η ευημερία κάθε εργαζόμενου  είναι σημαντική προτεραιότητα, και ότι τα φυτά στο χώρο εργασίας μπορούν να τη βελτιώσουν, όπως και την ποιότητα της ζωής γενικότερα.

Nowadays we spend 90% of our time inside buildings and enclosed spaces, so we need good air quality, while many people spend half of their day at the office. Plants in offices increase the feeling of wellness and health and the employees feel the plants to be a positive element in their environment. Plants reduce the feeling of anxiety and positively influence the emotional stability. Besides it also improves efficiency in work by reducing health problems (30% reduction in headaches and eye irritation) and increasing the sense of well being. Finally, it should not be forgotten that individual employee’s sense of well-being clearly improves.

Η Vitaverde ασχολείται με την διακόσμηση εσωτερικών χώρων, κατοικιών και γραφείων. Τελευταίο της έργο αποτελούν τα γραφεία της εταιρείας Beetroot όπου λόγω του αντικειμένου της είναι απαραίτητος ο μεγάλος αριθμός ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η Vitaverde προκειμένου να αντιμετωπίσει τον όγκο της σκόνης και των αιωρούμενων σωματιδίων, τοποθέτησε φυτικά είδη κατάλληλα για την απορρόφηση αυτών. Χαρακτηριστικό  φυτό είναι η Σανσεβιέρια που απορροφά μεγάλο μέρος της ακτινοβολίας από την οθόνη του υπολογιστή και και λόγω της κάθετης αρχιτεκτονικής μορφής  της μπορεί να τοποθετηθεί σε πολλά σημεία.

Vitaverde’s interior planting department designs, installs and maintains residential and office spaces. One of the latest projects has been the interior planting at the offices of Beetroot design group with a large number of computers, printers and other office equipment. Vitaverde  has placed appropriate plant species to deal with the dust and particulate matters. A typical plant is “Sansevieria”  absorbing part of computer’s screen radiation (research by NASA).