Ταρατσόκηπος σε νοσοκομείο – Roof garden at hospital

2010-06-21

Author: Hans

Το παιδιατρικό νοσοκομείο Meyers που βρίσκεται στη Φλωρεντία έχει προσθέσει πρόσφατα μία νέα (γυάλινη) πτέρυγα η οποία καταλήγει στον ταρατσόκηπο εντατικής μορφής. Είναι γνωστό ότι η επαφή με φυσικά στοιχεία λειτουργεί ευεργετικά στην αίσθηση ευεξίας και καλής υγείας, έτσι οι αρχιτέκτονες που σχεδίασαν τον ταρατσόκηπο εκμεταλλεύτηκαν αυτή την ιδιότητα του πρασίνου.

The Meyers Pediatric Hospital in Florence has a new glass wing leading to the intensive roofgarden of the building. It is known that contact with natural elements operate in a beneficial sense of well being and positive energy, so the architects who designed the roofgarden took advantage of that.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο CSPE θέλησε να δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες για τη μείωση του στρες και των επιπτώσεων μιας τυπικής δομής νοσοκομείου.  Γεμάτο φως και design το εσωτερικό της πτέρυγας κάνει ευχάριστη τη επίσκεψη ή τη διαμόνή στο νοσοκομείο, ενώ  επάνω μέρος του γυαλιού έχει ενσωματωμένο ηλιακό ηλεκτρικό πάνελ για την παροχή ενέργειας και τη μείωση της αντανάκλασης.

The architectural firm CSPE has established appropriate conditions for reducing stress and the effects of a typical structure of the hospital. Full of light and design the interior of the wing makes a pleasant visit or stay in hospital, while the top glass is integrated with solar electric panels to provide energy and reduce glare.