Κατασκευή κήπου σε εξέλιξη – Garden under construction 9

2010-06-03

Author: Hans

Σε αυτή τη φάση έγινε η εγκατάσταση του χλοοτάπητα και του φυτικού υλικού. Επίσης έγινε έλεγχος του αρδευτικού συστήματος.

At this phase the instant lawn was planted as well as all other plants. Also, the irrigation system has been successfully used for the first time.