Κατασκευή κήπου σε εξέλιξη – Garden under construction 7

2010-05-25

Author: Hans

Σε αυτή τη φάση της κατασκευής τοποθετήθηκε το ξύλινο δάπεδο (deck) και η ξύλινη περίφραξη κατά μήκος της λίμνης, του καθιστικού και της κουζίνας.

At this phase the wooden floor (deck) was installed and the wooden fence along the pond, the seating area and the kitchen.