Κατασκευή κήπου σε εξέλιξη – Garden under construction 5

2010-04-23

Author: Hans

Στη φάση αυτή τοποθετήθηκε, από ειδικο συνεργείο της εταιρείας ΡΟΜΚΑ, το μωνοτικό υλικό της λίμνης, πάνω στο οποίο θα μπουν αργότερα ψηφίδες. Το υλικό αυτό είναι ιδανικό για τη μόνωση λήμνων σε κήπους και ταρατσόκηπων και έχει πολλά χρόνια εγγύηση.

At this phase the pond was waterproofed. The waterproofing material by ROMKA is ideal for ponds and roof gardens, since it does not release any chemicals that harm plants or fish. At this pond tiles will be layed on top of the waterproofing material for aesthetic reasons.

Οι χωματουργικές εργασίες που είχαν γίνει σε προηγούμενη φάση, συνεχίστηκαν με  την προσθήκη επιπλέον χώματος και την επίστρωσή του. Κρίθηκε απαραίτητος σε αυτό το σημείο ο εμπλουτισμός του εδάφους με χώμα άριστης ποιότητας, ώστε το φυτικό υλικό που θα τοποθετηθεί αργότερα να έχει μία καλή βάση.

The soil preparation works were continued by adding  soil. It was necessary at this point to improve the quality of the soil, which is a mix of sand, silt and clay of excellent quality.

Στο κουζινάκι τοποθετήθηκαν πυρότουβλα στον χώρο της ψησταριάς, τα οποία θα προστατεύουν την κατασκευή απο τη θερμότητα.

In the kitchen firebricks were placed at the barbecue area, so the rest of the outdoor kitchen is protected from heat.