Διαμόρφωση κήπου σε εξέλιξη – Garden under construction 2

2010-04-01

Author: Hans

Στο επόμενο στάδιο της διαμόρφωσης του κήπου ολοκληρώθηκε οι κατασκευή του χτιστού καθιστικού και της λίμνης καθώς και της κατασκευής από όπου θα τρέχει το νερό. Έγιναν επίσης οι χωματουργικές εργασίες σε όλο το χώρο, τοποθετήθηκαν οι αποστραγγιστικοί σωλήνες και οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

The next step was the construction of the sitting area, the pond and the waterfall as well as the drainage and ground works around the site and all electrical preparations.

Προετοιμάστηκαν οι ‘αναμονές’ για τα φωτιστικά ασφαλείας στις σκάλες και έπειτα έγινε επένδυση με μάρμαρο.

The sockets for the lights were installed after which the marble was placed on the steps.