Κατασκευή κήπου σε εξέλιξη – Garden under construction 10

2010-06-08

Author: Hans

Στην τελική φάση της κατασκευής που βρίσκεται ο κήπος έχουν γίνει όλες οι κατασκευές, οι ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, η τοποθέτηση του φυτικού υλικού και ο καθαρισμός του χώρου. Αυτό που μένει να γίνει για την ολοκλήρωση του κήπου είναι η τοποθέτηση γλαστρών και διαφόρων διακοσμητικών, καθώς και της κινητής επίπλωσης. Ο  χώρος έχει ήδη αρχίσει να χρησιμοποιείται απο τους ιδιοκτήτες και είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με αυτό.

Now that all construction works have finished, as well as the irrigation system and the electronics, the lawn and the plants have been placed and the site has been cleaned up. To finish the garden all that remains is the finishing touch with decorative items, furniture and planters. The owners have already started using the garden and are very enthousiastic about it.