η Vitaverde ζητάει συνεργάτες

2011-01-27

Author: Hans

Ενόψει τις άνοιξης η Vitaverde ζητάει συνεργάτες τόσο στη μελετητική ομάδα όσο και στην κατασκευαστική.

Η Εταιρεία

Η Vitaverde έχει προσδοκίες και πρωτοπορεί στον τομέα της, συμπεριλαμβανομένου το εργασιακό περιβάλλον. Η ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία αποτελεί την βάση για τις σχέσεις με τους πελάτες και συνεργάτες, όπως επίσης και για τις ενδοεταιρικές σχέσεις. Έτσι υπάρχει μια καλή ομάδα με έναν κοινό στόχο. H νέα δυναμική ομάδα ανθρώπων σε ευχάριστο δυναμικό περιβάλλον εργασίας, προσφέρει πολλές δυνατότητες για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη. Η πρωτοβουλία και η εξυπηρετικότητα είναι βασικές αρχές και δεν περνάνε απαρατήρητες. Οι αποδοχές είναι λογικές.

Ζητάμε:

  • Εξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες
  • Ομαδικό πνεύμα
  • Ενδιαφέρον για το πράσινο
  • Πρωτοβουλίες και αποτελεσματικότητα
  • Ευθύνη και αξιοπιστία
  • Όρεξη για εκμάθηση
  • Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης Σχολής σχετικής με το επάγγελμα
  • Άριστα Aγγλικά
  • Καλές γνώσεις Η/Υ σχετικές με το επάγγελμα

Διαδικασία

Όποιος ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με την Vitaverde καλείται να στείλει το βιογραφικό του σημείωμα με μια συνοδευτική επιστολή στο welcome@vitaverde.gr υπόψη του Hans Buster με θέμα μελετητική ομάδα ή κατασκευαστική ομάδα αντίστοιχα. Αιτήσεις χώρις συνοδευτική επιστολή δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη.