Διαμόρφωση κήπου ιδιωτικής κατοικίας – Garden at a private residence

2010-07-13

Author: Hans

Η κατασκευή του έργου έχει ολοκληρωθεί έγιναν όμως μικρές αλλαγές κατά τη διάρκειά της.

Η έκταση του κήπου είναι σχετικά μικρή, παρολαυτά ο σχεδιασμός έγινε με τέτοιο τρόπο να αξιοποιηθεί όλος ο χώρος, δημιουργώντας υποχώρους και χρήσεις. Η περίφραξη του χώρου γίνεται με ξύλινες σανίδες -πάνελ με κενά, ώστε να επιτυγχάνεται η κάλυψη του ιδιωτικού χώρου χωρίς την αίσθηση εγκλεισμού.

The construction of this project has been completed after some small changes.

The garden is small but the design exploits all the surface, creating subspaces with different uses. The wooden fences with openings, results in privacy in the garden space without the sense of enclosure.

Υπάρχει ένα καθιστικό για χαλάρωση με θέα στην τεχνητή λίμνη. Η λίμνη είναι κατασκευασμένη από υγρό μπετόν και στο μισό της εξωτερικής πλευράς της έχει γυαλί ασφαλείας τύπου triplex, αυτοκαθαριζόμενο. Έχει σχεδιαστεί επίσης ειδικός χώρος για επαγγελματικό εξοπλισμό κουζίνας καθώς και για τις παροχές νερού και ρεύματος. Στον χώρο αυτό τοποθετείται  ξύλινο δάπεδο (deck). Το χτιστό καθιστικό έχει τοποθετηθεί στον ίδιο χώρο και έχει γίνει έτσι ώστε να είναι αρκετά αναπαυτικό για τους χρήστες.

There is a relaxing lounge with view at the pond. The pond is made of concrete and half of the outer wall is made out of self-cleaning triplex glass. Also a special place for professional kitchen equipment has been designed. Wooden deck has been installed here. The sitting area has been placed next to the outdoor kitchen and is designed to be comfortable to its users.