Διαμόρφωση εισόδου σε κατάστημα

2010-05-21

Author: Hans

Οι  εγκαταστάσεις της εταιρείας, βρίσκονται ανατολικά της Θεσσαλονίκης και ο χώρος περιβάλλεται από οδούς υψηλής κυκλοφορίας. Η κεντρική είσοδος στο κατάστημα έχει σχεδιαστεί από τη Vitaverde.

Για να εξομαλυνθούν οι έντονες κλίσεις του εδάφους, σχεδιάστηκαν  παρτέρια σε βαθμίδες και το καθένα από αυτά έγινε ένας υποχώρος με γραμμικό σχήμα. Σε δύο από αυτά έχει σχεδιαστεί να γίνει μία λίμνη δύο επιπέδων, όπου το νερό θα πέφτει από το ψηλότερο τοιχείο. Το νερό είναι πάντα σημαντικό στοιχείο στο σχεδιασμό μας, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση συνδυάζεται απόλυτα και με το πνεύμα της συγκεκριμένης εταιρείας  που ασχολείται με σχετικά προιόντα (πισίνες, λίμνες κτλ). Το κάτω μέρος της λίμνης ενοποιείται με το διπλανό παρτέρι μέσω μιας λωρίδας ξύλου που συνεχίζει έως και το κάθισμα του χτιστού καθιστικού. Αυτό περιβάλλεται από φυτά και δέντρα χαμηλού ύψους και είδους κατάλληλου ώστε να μην κρύβει τις βιτρίνες. Η εδαφοκάλυψη σε αυτά τα σημεία γίνεται με χλοοτάπητα που συνεχίζει και στο πάνω μέρος των παρτεριών , όπου έχει τοποθετηθεί άλλο ένα καθιστικό.

The design area is east of Thessaloniki and it’s  surrounded by high-traffic roads. The main entrance to the store was designed by Vitaverde.

Linear flower beds were designed as steps in order to smooth the slopes. In two of them a double-tiered pond was placed, where the water falls from the one part into the other. Water is always an important element in our designs, but in this case it fits with the activities of the company that sells pools. The lower area of the pond is united with the next flower bed by a wooden strip that continues up to the seating of the bench. It is surrounded by plants and trees of low height, that don’t hide the vitrines. There is lawn as groundcover here that continues to top the flower beds where another bench is placed.

Ο γραμμικός σχεδιασμός που έχει γίνει εδώ, δίνει ξεκάθαρες πληροφορίες για το χώρο και οδηγεί τον επισκέπτη, μέσω ενός διαδρόμου, στην κεντρική είσοδο του καταστήματος. Η φύτευση είναι σχετικά χαμηλή με μεγάλη ποικιλία όμως σε χρώματα και υφές σε όλη τη διάρκεια του έτους. Αξίζει να σημειωθεί ότι χρησιμοποιήθηκαν φυτικά είδη που ήδη υπήρχαν στο χώρο ώστε να μην καταστραφούν, και το σχέδιο φύτευσης βασίστηκε σε αυτά.

The linear design, gives clear information for the area and leads visitors  to the entrance of the store through a corridor. The planting is  low but with a wide variety of colors and textures throughout the year. Most of the plants we used, were already in the garden and the planting plan was based on that.